Zverejnenie e-mailových adries na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách do NR SR 29.02.2020