História

Dejiny obce Najstaršia písomná zmienka o obci Radošovce je v listine z roku 1208-1209, ktorou uhorský kráľ Ondrej II. daroval svojmu magistrovi Šebešovi zem Veľké Kostoľany. Pri určovaní hranice chotára so susedními obcami je uvedená villa Radichov- obec Radošovce. Druhá listina je z roku 1229 ktorou sa určujú hranice obce Bohunice (Baguna). V tejto listine sa obec Radošovce uvádza pod menom Wradichov.