Farnosť Dolné Dubové-Radošovce

Ing. Pavol StankoKontaktné údaje

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Dubové

Dolné Dubové 36, 919 52 Dolné Dubové

Telefón: 033 / 559 21 19

Mobil: 0907 282 715

E-mail: rkFu.dolnedubove@ttonline.sk

 

 

 

Bohoslužby:
V týždni - 

Nedeľa: 9:00