O obci Radošovce

Obec Radošovce vznikla 01. 01. 1991 odčlenením od Jaslovských Bohuníc. Nachádza sa 15 km severne od okresného mesta Trnava, v údolí potoka Blava. Nadmorská výška v strede obce je 165 metrov nad morom a v najvyššom bode v chotári 190m. Počtom obyvateľov patrí medzi menšie obce. V súčasnosti má obec 406 obyvateľov. Infraštruktúra je vybudovaná na dobrej úrovni. V obci je vodovod, v roku 1995 bola zrekonštruovaná elektrická sieť, telefónne rozvody, káblová televízia a v roku 2000 sa uskutočnila kompletná plynofikácia obce.