Organizácie

Dobrovoľný hasický zbor

Dobrovoľný hasický zbor v obci pozostáva v sučastnosti z 21 členov.Po umrtí Vladimíra a Jozefa Nemečkovcov činnosť tejto organizácie zaostáva za podobnými v blízkom oklolí. Určité oživenie najmä mladšej generácie sľubuje v budúcnosti František Gašpárek, ktorí chce činnosť hasického zboru oživiť...