Zmluvy

Stručný popis Partner - Zmluvná strana Dátum uzatvorenia Na stiahnutie
Spracovanie a zabezpečenie ochrany osobných údajov WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen IČO: 36046884 24. 3. 2021 Zmluva.pdf
internetový portál WEBY GROUP, s.r.o. IČO: 36046884 Nižovec 2a 960 01 Zloven 18. 3. 2021 WEBY GROUP0001.pdf
Dodatok č.1 SR-Štatistický úrad IČO: 00166197 Lamačská cesta 3/C 840 05 Bratislava 45 16. 3. 2021 Dodatok č.1.pdf
Dodatok č. 2 FKL stavebná, spol. s r.o. IČO: 31104266 SNP 85 956 11 Ludanice 3. 5. 2019 Dodatok č. 2.pdf
mobilná služba Slovak. Telekom, a.s. IČO: 35763469 3. 2. 2021 Telekom.pdf
Zmluva Jednota dôchodcov na Slovensku 919 30 Radošovce 8. 1. 2021 Zmluva JD.pdf
nájom za stožiar cns, s.r.o. IČO: 35872926 Ivánska cesta 23 821 04 Bratislava 26. 11. 2020 Nájomná zmluva.pdf
Darovacia zmluva Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava IČO: 35946024 24. 11. 2020 Darovacia zmluva.pdf
Zmluva o výpožičke Slovenská republika- Štatistický úrad SR Miletičova 3 924 67 Bratislava IČO: 00166197 4. 12. 2020 Zmluva o výpožičke.pdf
Zmluva o nájme bytu Mgr. Jana Fábriková 11. 11. 2020 Zmluva o nájme.pdf
Dodatok k Zmluve Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 23. 11. 2020 Zmluva Slovak Telekom.pdf
Zmluva o nájme bytu Blažová Daniela Radošovce 136 11. 11. 2020 zmluva Blažová.pdf
Dohoda č.20/08/010/35 9. 11. 2020 Dohoda.pdf
Darovacia zmluva Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. IČO: 35946024 12. 10. 2020 Darovacia zmluva.pdf
Dodatok č.9 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861 14. 10. 2020 Dodatok č.9.pdf
Zmluva Ministerstvo financií SR IČO: 00151742 1. 10. 2020 Zmluva0001.pdf
Dodatok č. 4 Ing.Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 6. 10. 2020 Dodatok č.4.pdf
Dohoda Reboz, s.r.o. IČO: 48306126 6. 10. 2020 Dohoda.pdf
Dodatok č. 1 Pôdohospodárska platobná agentúra IČO: 30794323 Hraničná 12 815 26 Bratislava 2. 9. 2020 Dodatok č.1.pdf
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 17. 8. 2020 Dodatok k zmluve.pdf
Dodatok k zmluve Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 6. 7. 2020 Slovak Telekom.pdf
Zmluva Ing. Marta Serenčéšová IČO: 34954210 8. 6. 2020 Zmluva audit.pdf
Príloha č.2 MARIUS PEDERSEN, a.s. IČO: 34115901 3. 6. 2020 príloha č.2.pdf
Zmluva o dielo REALTEC plus, spol. s r.o. IČO: 45430942 28. 4. 2020 Zmluva o dielo.pdf
Cenník Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 22. 4. 2020 Marius Pedersen.pdf

Stránky